top of page

Group

Public·23 members
Daniel Rogers
Daniel Rogers

Buku Rujukan Kenegaraan Malaysia: Teori dan Amalan (PDF)Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14: Apa yang Anda Perlu Tahu
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 adalah sebuah buku yang mengandungi penulisan pensyarah Pusat Pengajian Teras mengenai sejarah, perlembagaan, dan dasar negara Malaysia. Buku ini merangkumi 11 bab utama yang membincangkan topik-topik seperti kerajaan Melayu tradisional, zaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran negara, perlembagaan, peruntukkan utama dalam perlembagaan, pilihan raya, masyarakat majmuk, integrasi dan perpaduan nasional, hubungan etnik, dan dasar-dasar utama negara.
buku kenegaraan malaysia pdf 14


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2tVSzo&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2NxqJv7LdRzx5N-dF5sHnDBuku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada pelajar dan guru mengenai konsep, isu, dan cabaran kenegaraan Malaysia. Buku ini juga dapat membantu pelajar dan guru untuk menguasai kursus Kenegaraan Malaysia yang diajar di institusi pengajian tinggi.


Buku ini boleh dimuat turun secara percuma dalam format pdf dari laman web Academia.edu. Anda hanya perlu mendaftar sebagai ahli dan mengklik pautan download untuk mendapatkan buku ini. Anda juga boleh membaca buku ini secara online dengan menggunakan pembaca pdf.


Apa yang Anda Akan Pelajari dari Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 akan memberikan anda pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai aspek-aspek berikut:


 • Kerajaan Melayu Tradisional: Anda akan mempelajari tentang asal-usul, ciri-ciri, sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud sebelum kedatangan penjajah. • Zaman Penjajahan: Anda akan mempelajari tentang pengaruh dan kesan penjajahan Portugis, Belanda, British, Jepun, dan Komunis terhadap Tanah Melayu dan Borneo. • Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu dan Pembentukan Malaysia: Anda akan mempelajari tentang latar belakang, proses, tokoh-tokoh, organisasi-organisasi, peristiwa-peristiwa, dan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia. • Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara: Anda akan mempelajari tentang sistem pemerintahan berparlimen beraja yang diamalkan di Malaysia, serta struktur pentadbiran negara yang terdiri daripada peringkat persekutuan, negeri, dan tempatan. • Perlembagaan: Anda akan mempelajari tentang sejarah, sumber-sumber, ciri-ciri, fungsi-fungsi, prinsip-prinsip asas, bahagian-bahagian utama, serta proses pindaan perlembagaan Malaysia. • Peruntukkan Utama dalam Perlembagaan: Anda akan mempelajari tentang peruntukkan-peruntukkan penting dalam perlembagaan Malaysia yang berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara, hak-hak asasi manusia, hak-hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak, bahasa rasmi negara, kewarganegaraan Malaysia, serta pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri. • Pilihan Raya: Anda akan mempelajari tentang sistem pilihan raya di Malaysia yang berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen berperwakilan rakyat. Anda juga akan mempelajari tentang syarat-syarat pengundi dan calon pilihan raya, jenis-jenis pilihan raya (parlimen atau dewan undangan negeri), proses pilihan raya (pengumuman tarikh pilihan raya hingga pengiraan undi), serta badan-badan yang bertanggungjawab dalam menjalankan pilihan raya (Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia).Masyarakat Majmuk: Anda akan mempelajari tentang kepelbagaian etnik (Melayu, Cina, India,


dan lain-lain), agama (Islam,


Kristian,


Buddha,


Hindu,


dan lain-lain), bahasa (Bahasa Melayu,


Bahasa Inggeris,


Bahasa Cina,


Bahasa Tamil,


dan lain-lain), adat resam (adat istiadat Melayu,


kebudayaan Cina,


kebudayaan India,


dan lain-lain), serta cara hidup (bandar,


desa,


 • pedalaman) yang terdapat dalam masyarakat Malaysia.Integrasi dan Perpaduan Nasional: Anda akan mempelajari tentang konsep-konsep integrasi nasional (proses penyatuan pelbagai komponen masyarakat menjadi satu kesatuan) dan perpaduan nasional (keadaan harmoni antara pelbagai komponen masyarakat tanpa mengira perbezaan). Anda juga akan mempelajari tentang faktor-faktor penyumbang (sejarah bersama,


perlembagaan,


sistem pendidikan,


sistem politik,


media massa,


dan lain-lain) dan faktor-faktor penghalang (perbezaan etnik,


agama,


bahasa,


ekonomi,


politik,


 • dan lain-lain) kepada integrasi dan perpaduan nasional.Hubungan Etnik: Anda akan mempelajari tentang konsep-konsep hubungan etnik (interaksi sosial antara pelbagai etnik dalam masyarakat) dan konflik etnik (pertembungan kepentingan antara pelbagai etnik dalam masyarakat). Anda juga akan mempelajari tentang model-model hubungan etnik (asimilasi,


pluralisme,


integrasi) serta isu-isu hubungan etnik (pendidikan nasional,


ekuiti ekonomi,


 • politik identiti) di Malaysia.Dasar-Dasar Utama Negara: Anda akan mempelajari tentang dasar-dasar utama negara yang bertujuan untuk mencapai matlamat-matlamat pembangunan negara. Dasar-dasar utama negara termasuklah Dasar Ekonomi Baru (DEB),


Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9),


Wawasan 2020 (W2020),


Dasar Pembangunan Nasional (DPN),


Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKN),


Dasar Pendidikan Nasional (DPN),


Dasar Luar Negara Malaysia (DLNM),


 • dan lain-lain.Apa Manfaat Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 memberikan manfaat-manfaat berikut kepada anda:


Anda dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anda mengenai kenegaraan Malaysia yang meliputi sejarah,


perlembagaan,


 • dan dasar negara.Anda dapat menghayati nilai-nilai kenegaraan Malaysia yang meliputi kesetiaan kepada Raja-Raja Melayu,


kepercayaan kepada Tuhan,


kesopanan dan kesusilaan,


kerjasama antara etnik,


kesediaaan berkorban untuk negara,


 • dan lain-lain.Anda dapat menumbuhkan sikap-sikap kenegaraan Malaysia yang meliputi patriotisme,


toleransi antara agama,


rasa hormat antara budaya,


rasa tanggungjawab sebagai warganegara,


rasa bangga sebagai rakyat Malaysia,


 • dan lain-lain.Anda dapat menyumbang kepada pembangunan negara dengan menggunakan pengetahuan


dan pemahaman anda mengenai kenegaraan Malaysia untuk menyelesaikan

Anda dapat memperkukuhkan integrasi dan perpaduan nasional dengan menggunakan nilai-nilai dan sikap-sikap kenegaraan Malaysia untuk menjalin hubungan baik dengan pelbagai etnik,


agama,


bahasa,


 • dan budaya dalam masyarakat.Bagaimana Anda Boleh Mendapatkan Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 boleh didapatkan secara percuma dari laman web Academia.edu. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:


 • Pergi ke laman web https://www.academia.edu/30536423/Kenegaraan_Malaysia_pdf. • Klik pada butang "Download" di bahagian atas halaman. • Daftar sebagai ahli Academia.edu dengan menggunakan alamat e-mel anda atau akaun Facebook anda. • Klik pada pautan download yang dihantar ke e-mel anda atau akaun Facebook anda. • Simpan fail pdf buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 di komputer atau peranti anda.Anda juga boleh membaca buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 secara online dengan menggunakan pembaca pdf seperti Adobe Acrobat Reader atau Google Chrome.


Kesimpulan
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 adalah sebuah buku yang mengandungi penulisan pensyarah Pusat Pengajian Teras mengenai sejarah,


perlembagaan,


dan dasar negara Malaysia. Buku ini merangkumi 11 bab utama yang membincangkan topik-topik seperti kerajaan Melayu tradisional,


zaman penjajahan,


perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia,


sistem dan struktur pentadbiran negara,


perlembagaan,


peruntukkan utama dalam perlembagaan,


pilihan raya,


masyarakat majmuk,


integrasi dan perpaduan nasional,


hubungan etnik,


dan dasar-dasar utama negara. Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada pelajar dan guru mengenai konsep,


isu,


dan cabaran kenegaraan Malaysia. Buku ini juga dapat membantu pelajar dan guru untuk menguasai kursus Kenegaraan Malaysia yang diajar di institusi pengajian tinggi. Buku ini boleh dimuat turun secara percuma dalam format pdf dari laman web Academia.edu. Buku ini memberikan manfaat-manfaat kepada anda seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anda mengenai kenegaraan Malaysia,


menghayati nilai-nilai kenegaraan Malaysia,


menumbuhkan sikap-sikap kenegaraan Malaysia,


menyumbang kepada pembangunan negara,


dan memperkukuhkan integrasi dan perpaduan nasional. Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 adalah sebuah buku yang anda perlu tahu jika anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kenegaraan Malaysia.


Informasi Tambahan atau Rujukan
Anda boleh mendapatkan informasi tambahan atau rujukan mengenai kenegaraan Malaysia dari sumber-sumber berikut:


Laman web rasmi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) https://www.jpnin.gov.my/, yang menyediakan maklumat mengenai visi,


misi,


objektif,


fungsi,


program,


 • dan aktiviti JPNIN dalam usaha memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia.Laman web rasmi Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) https://www.ukm.my/kita/, yang menyediakan maklumat mengenai latar belakang,


matlamat,


bidang kajian,


penyelidikan,


penerbitan,


 • dan perkhidmatan KITA dalam usaha mempromosikan kajian etnik dan hubungan etnik di Malaysia.Laman web rasmi Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) https://www.ikim.gov.my/, yang menyediakan maklumat mengenai latar belakang,


matlamat,


fungsi,


program,


 • dan aktiviti IKIM dalam usaha memperkasa kefahaman Islam dan hubungan antara agama di Malaysia.Laman web rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) https://www.ilkap.gov.my/, yang menyediakan maklumat mengenai latar belakang,


matlamat,


fungsi,


program,


 • dan aktiviti ILKAP dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai undang-undang dan pentadbiran negara.Buku-buku dan jurnal-jurnal akademik yang berkaitan dengan kenegaraan Malaysia, seperti Kenegaraan Malaysia: Sejarah, Perlembagaan dan Dasar Negara (Dr Hairol Anuar Mak Din),


Kenegaraan Malaysia: Konsep, Isu dan Cabaran (Dr Mohd Azizuddin Mohd Sani),


Kenegaraan Malaysia: Teori dan Amalan (Dr Ahmad Fauzi Abdul Hamid),


Kenegaraan Malaysia: Asas dan Aplikasi (Dr Mohd Mahadee Ismail),


Jurnal Kenegaraan Malaysia (Pusat Pengajian Teras),


 • dan lain-lain.Anda juga boleh menghubungi pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Teras yang terlibat dalam penulisan buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 untuk mendapatkan bantuan atau nasihat mengenai kenegaraan Malaysia.


Kesimpulan
Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 adalah sebuah buku yang mengandungi penulisan pensyarah Pusat Pengajian Teras mengenai sejarah,


perlembagaan,


dan dasar negara Malaysia. Buku ini merangkumi 11 bab utama yang membincangkan topik-topik seperti kerajaan Melayu tradisional,


zaman penjajahan,


perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia,


sistem dan struktur pentadbiran negara,


perlembagaan,


peruntukkan utama dalam perlembagaan,


pilihan raya,


masyarakat majmuk,


integrasi dan perpaduan nasional,


hubungan etnik,


dan dasar-dasar utama negara. Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada pelajar dan guru mengenai konsep,


isu,


dan cabaran kenegaraan Malaysia. Buku ini juga dapat membantu pelajar dan guru untuk menguasai kursus Kenegaraan Malaysia yang diajar di institusi pengajian tinggi. Buku ini boleh dimuat turun secara percuma dalam format pdf dari laman web Academia.edu. Buku ini memberikan manfaat-manfaat kepada anda seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anda mengenai kenegaraan Malaysia,


menghayati nilai-nilai kenegaraan Malaysia,


menumbuhkan sikap-sikap kenegaraan Malaysia,


menyumbang kepada pembangunan negara,


dan memperkukuhkan integrasi dan perpaduan nasional. Buku Kenegaraan Malaysia Pdf 14 adalah sebuah buku yang anda perlu tahu jika anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kenegaraan Malaysia. ca3e7ad8fd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page